Inleiding:

Het privacy statement van Safe Ruimteverhuur BV, gevestigd te Zeist verschaft informatie over persoonsgegevens die we verwerken van huurders van ruimtes bij onze vestigingen. Wij vinden het belangrijk om u duidelijkheid te verstrekken over het doel waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken, beschermen en de rechten die u heeft inzake uw persoonsgegevens. Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Wij publiceren te allen tijde de laatste versie op onze website.

Vragen?

Indien u na het lezen van ons Privacy Statement vragen heeft over de inhoud of uitvoering of indien u klachten heeft hierover dan kunt u ons bereiken via:

Safe Ruimteverhuur BV locatie Deventer

Staverenstraat 19
7418 CJ Deventer

Of

Safe Ruimteverhuur BV locatie Roosendaal

Spoorstraat 7
4702 VV Roosendaal

Email: info@ruimteverhuur.nl

Wij zullen u vervolgens op korte termijn benaderen.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens vanwege huur van een of meerdere ruimtes bij Safe Ruimteverhuur.

Indien u bij ons een of meerdere ruimtes huurt leggen wij uw naam- en adresgegevens vast in de huurovereenkomst. Voor betaling van de huur leggen wij tevens uw bankgegevens vast in deze huurovereenkomst of in een separate machtiging voor automatische incasso. Deze gegevens worden opgeslagen in ons administratiesysteem. Een kopie van uw legitimatiebewijs wordt bewaard in een papieren dossier en nimmer opgeslagen in ons administratiesysteem. Deze kopie wordt ongeschikt gemaakt voor onbevoegd gebruik.

Persoonsgegevens vanwege het opvragen van informatie

In het geval dat u informatie bij ons opvraagt middels de website of telefonisch dan worden uw gegevens opgeslagen in ons administratiesysteem.

Camerabeveiliging

Onze panden en de omliggende parkeerplaatsen zijn beveiligd met camera’s. Camerabeelden bewaren wij indien er gegronde redenen zijn (bijvoorbeeld ten behoeve van een mogelijk politieonderzoek).

Correspondentie en telefonisch contact

Correspondentie, e-mail-verkeer en telefonisch contact betreffende de huurovereenkomst wordt vastgelegd in ons administratieve systeem.

Website

SAFE Ruimteverhuur respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doeleinde van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door SAFE Ruimteverhuur verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomsten met betrekking tot het huren van ruimte. Als u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt dan worden de gegevens bewaard zolang dit relevant of wettelijk verplicht is. Daarnaast worden de emails gearchiveerd om u in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn of voor optimalisatie en/of aanpassingen op de website.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of verkocht, tenzij SAFE Ruimteverhuur daartoe door een wettelijke bepaling is verplicht of omdat gegevens aan derdepartij verstrekt moeten worden ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

Beveiliging

SAFE Ruimteverhuur treft verschillende maatregelen om te voorkomen dat verstrekte gegevens, wachtwoorden, namen en e-mailadressen verloren gaan of geopenbaard worden, maar kan dit niet garanderen.

Wij hebben onze website beveiligd met SSL. Dit kunt u herkennen aan het groene slotje met https bovenin uw browser. Met hulp van SSL wordt het verkeer tussen u en onze webserver versleuteld zodat andere niet mee kunnen kijken. Ook worden ingezonden contactformulieren hiermee versleuteld naar ons verzonden.

Gebruik van cookies

SAFE Ruimteverhuur maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Hierbij worden cookies geplaatst die maximaal 2 jaar bewaard worden.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben wij een verwerkingsovereenkomst gesloten met Google. Hierin is overeengekomen dat Google slechts optreedt als bewerken van persoonsgegevens. Tevens is het IP adres van de bezoeker is volledig geanonimiseerd. Hierdoor bezit Google slechts anonieme data. Google kan deze data aan derde verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk verplicht is of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. SAFE Ruimteverhuur heeft hier geen invloed op.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

U kunt op onze website contactformulieren inzenden. De inhoud hiervan wordt op geen wijze binnen onze website opgeslagen of aan derde verstrekt. Wel willen wij graag meten hoeveel mensen een contactformulier hebben ingevuld zodat wij onze marketing hierop kunnen afstemmen. Hiervoor sturen wij een signaal naar de servers van Google zodat deze in de statistieken van Google Analytics en eventueel adverteerprogramma’s komen te staan. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van analytische cookies. Bij het versturen van formulieren vragen wij u hier toestemming voor. Wanneer u deze toestemming niet wenst te geven willen wij u vragen om op andere wijze zoals via telefoon of email contact met ons op te nemen.

Google Advertenties

Wij maken onder andere, gebruik van advertenties van Google. Via Google Analytics delen wij geanonimiseerde data om onze campagnes te optimaliseren. Voor sommige advertenties gebruiken wij cookies om bezoekers die nog geen aanvraag bij ons hebben gedaan opnieuw te targetten of om inzicht te krijgen in demografische gegevens en interesseprofiellen om advertenties op bepaalde doelgroepen te richten. Wij vragen u toestemming voor het plaatsen van deze cookies en het delen van deze gegevens met Google. De persoonsgegevens die hieraan gekoppeld zijn worden geanonimiseerd gedeeld met Google en worden uiterlijk 1 jaar bewaard.

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming hiervoor weer in te trekken. Dit kunt u doen met de link onder aan deze pagina.

Chat

Wij geven u op onze website de mogelijkheid om met ons te chatten. Voor deze chatfunctie wordt er gebruik gemaakt van een tracking cookie van een derde partij. Deze zorgt er bijvoorbeeld voor dat het chatbericht wordt onthouden wanneer u tijdens de chat verschillende pagina’s bezoekt en stuurt ons gegevens over welke pagina’s u bezoekt tijdens een actieve chat. In deze cookie wordt er een geanonimiseerd maar persoonlijk identificeerbaar nummer bewaard die gedeeld wordt met de servers van Tawk.to. Deze cookie wordt 10 jaar bewaard. De chat functie is helaas niet beschikbaar zonder het plaatsen van de cookie en verwerken van de chatberichten door een derde partij. Voor het plaatsen van deze cookie vragen wij daarom uw expliciete toestemming waarna de chatfunctie beschikbaar wordt.

Social media

Indien u ervoor kiest content van onze website te delen via social media dan zijn uw persoonsgegevens mogelijk zichtbaar voor bezoekers van uw persoonlijke pagina van de betreffende social media website.

Wijzigingen

SAFE Ruimteverhuur behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacy beleid van SAFE Ruimteverhuur.

Vragen en wijzigingen

U hebt het recht om de persoonsgegevens die SAFE Ruimteverhuur verwerkt en op u betrekking hebben in te zien, te laten wijzigen als zij incorrect zijn en te laten afschermen of verwijderen als zij niet langer nodig zijn. Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens dan heeft u ook het recht om deze toestemming weer in te trekken. Voor het wijzigen van de privacy instellingen van de website kunt u de link onderaan de pagina gebruiken.

De uiteindelijke beslissing om uw persoonsgegevens te laten inzien of deze te wijzigen, af te schermen of te verwijderen ligt bij SAFE Ruimteverhuur.  Bent u het niet eens met SAFE Ruimteverhuur dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Pas uw privacy instellingen aan

Reset cookie instellingen
Recht om vergeten te worden